اهداف شرکت شایان ابنیه مدرن :

 

شرکت ساختمانی شایان ابنیه مدرن به عنوان شرکتی با بیش از ۹ سال سابقه پیمانکاری در اجرای طرحهای مختلف عمرانی با هدف آبادانی و سرافرازی هرچه بیشتر ایران با سرلوحه قرار دادن کیفیت اجرایی کار وجلب رضایت و اعتماد کارفرمایان خود را متعهد به رعایت اصول زیر می داند:

– رعایت استانداردها

– اجرای پروژه در حداقل زمان مناسب با کمترین هزینه ممکن

– اجرا و تحویل پروژه ها با بهترین کیفیت

– بهبود مداوم سطح کیفی کار  جهت افزایش میزان رضایت کارفرمایان

– به کار گیری ماشین  آلات و تجهیزات تخصصی و مناسب در اجرای پروژه ها

– استفاده از کادر فنی مجرب و آشنا به شرایط پروژه

کارکنان شرکت شایان ابنیه مدرن نیز به عنوان اعضای تشکیل دهنده از اهمیت بالایی از دید شرکت برخوردارند و شرکت خود را ملزم به کمک به پیشرفت اعضا می داند. از این رو در اجرای این موارد می کوشد:

– آموزش مهارتهای فردی و حرفه ای برای کارکنان

– آموزش های گروهی برای هماهنگی هرچه بیشترکارکنان

– کمک به اعضا برای انطباق با سیستمهای جدید بین المللی

– ایجاد انگیزه ورضایت شغلی در تمامی سطوح

– عدم تبعیض بین اعضا به لحاظ مختلف

– فراهم کردن محیط و شرایط کاری مناسب

– شایسته سالاری و ترجیح ضوابط بر روابط

– پرهیز از بروکراسی اداری در حین منظم بودن پروسه های فعالیت

– اعطای پاداش به کارکنان با کارآیی بالا

– بررسی و تماس نزدیک مدیریت با واحدهای مختلف اجرایی

– پذیرش هرگونه انتقاد و پیشنهاد سازنده

علاوه بر این موارد شرکت شایان ابنیه مدرن خود را ملزم به رعایت حقوق پیمانکاران جزء و سود رساندن به کارکنان و کارفرمایان خود می داند.