خط مشی

شرکت ساختمانی شایان ابنیه مدرن به منظور بهبود بخشیدن به فعالیتهای (پیمانکاری )عمرانی و ابنیه و حضور موفق در بازارهای داخلی در هر نقطه از ایران و جلب رضایت مشتریان خود با اخذ گواهینامه های دانش فنی و بالا بردن سطح مهارتهای لازم و بکارگیری روش ها و علم روز ، سعی نموده تا اصول و اهدافی را در اولویت قرار داده تا در مسیر بهبود مستمر گام بردارد.
1- افزایش کیفیت اجرای پروژه ها
2- تعهد در تحویل به موقع پروژه ها
3- افزایش بازدهی پروژه
4- کسب رضایت مشتریان
5- ارتقاء توان اجرایی شرکت
جهت نیل به اهداف فوق ، نظام تضمین کیفیت بر اساس استاندارد های بروز برنامه‌ریزی گردیده و بر این اساس وجود ساختار سازمانی مناسب، برنامه‌ریزی مدون، تقسیم کار براساس شایستگی، تعهد و تخصص و تسری احساس مسئولیت به کلیه کارکنان و برخورداری از مشارکت آنها مهم‌ترین عوامل چارچوب شرکت میباشد.
استمرار و استقرار خط مشی شرکت از تعهدات مدیریت بوده و مسئولیت توجیه و تفهیم آن به کارکنان متوجه یکایک مدیران و مسئولان بوده و همگان تلاش خواهند نمود تا با به‌کارگیری فرهنگ بهبود مداوم، نظام تضمین کیفیت استقرار یابد. مدیریت شرکت جهت حصول اطمینان از نهادینه شدن خط مشی کیفیت ، از طریق گزارش‌ها، آمارها و جلسات هماهنگی و بازنگری و گردش کار درست آن در نظام اداری و کارگاهی اطلاع حاصل می‌نماید.